8 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

كارگروه بیانیه گام دوم

امروز چهارشنبه 21 آبان ماه جلسه ای با حضور اساتید محترم آقایان مصلحی، صدوقی، دكتر یوسفیان، یوسفیان محمد، دكتر دهقانی، اسدی و مسعویان با عنوان جلسه كارگروه با بررسی سند سیاستهای كلی برنامه هفتم در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در مركز تخصصی مهدویت برگزار شد و الحمدلله به نتایج خوبی هم رسید. در ضمن دكتر بهروزی لك هم به صورت مجازی در جلسه حضور داشتند و نكات خوبی را مطرح كردند.