27 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

همایش كتاب سال حوزه

بسم الله الرحمن الرحیم
رساله دكتری حجت الاسلام و المسلمین زهیر دهقانی آرانی با عنوان «سیر تحول نگاه مستشرقان به مهدویت در صد و پنجاه سال اخیر» در بیست و دومین همایش كتاب سال حوزه به عنوان اثر شایسته تقدیر برگزیده شد و از این پژوهشگر عرصه مهدویت توسط حضرت آیت الله اعرافی و جمع دیگری از اساتید حوزه تقدیر به عمل آمد. این رساله كه در پردیس فارابی دانشگاه تهران با امتیاز عالی دفاع شده، ویژگیها و مزایای قابل توجهی داراست كه برخی از آنها عبارتند از:
• ارزیابی و دسته بندی حداكثری نظرات مستشرقان در زمینه مهدویت در 150 سال اخیر (بررسی بیش از 220 مستشرق)؛
• استفاده از منابع متكثر و متنوع (بیش از 660 منبع)؛
• آشنایی نویسنده با زبانهای غربی و رجوع بلاواسطه به نظرات خاورپژوهان؛
• رجوع به منابع دست اول غربی (بیش از 580 منبع غربی) با زبانهای مختلف (انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیولی، ایتالیایی و …) {منابع ارجاع داده شده با دشواریهای فراوان احصاء و ترجمه شد)؛
• تقسیم بندی دوره ای نظرات مستشرقان در 4 دوره جهت تحلیل و ارزیابی بهتر تغییر و تحولات آراء؛
• دسته بندی و گونه شناسی در تمامی عرصه های مرتبط با مهدویت عام (از جمله اصالت مهدویت، مهدویت نزد اهل سنت و شیعه، مدعیان مهدویت، احادیث مهدویت، نشانه های ظهور و آخرالزمان و بسیاری موضوعات دیگر)؛
• ارائه تحلیل و ارزیابی هایی در انتهای هر فصل كه همراه با ارائه جداول، آمارها و نمودارهای مختلف است؛
• فصل بسیار مهم پایانی كه همراه با مقایسه و ارزیابی های نهایی، در جداولی به معرفی مهمترین مستشرقان و نظریات ایشان و ارائه پیشنهاد به كارهای بعدی پژوهشی پرداخته است؛
• ارائه پیشنهاد و گشودن مسیر برای تحقیقات عمیق بعدی در نظرات مستشرقان برای پژوهشگران حوزه و دانشگاه در فصل انتهایی؛
• ارائه و انتشار سه مقاله علمی-پژوهشی و یك مقاله علمی-ترویجی از رساله كنونی؛
• اخذ نمره 20 و امتیاز عالی در جلسه دفاعیه
• تقدیر مهرآمیز بسیاری از اساتید حوزه و دانشگاه از كار كنونی از جمله اساتید محترم داور و راهنما، دكتر الویری، دكتر صفری فروشانی، دكتر محمدحسن زمانی و …؛
شایان ذكر است حجت الاسلام دكتر دهقانی آرانی از اساتید و عضو هیئت علمی مركز تخصصی مهدویت و معاون پژوهشی پژوهشكده مهدویت و موعودگرایی بوده و از ایشان چندین كتاب (از جمله كتابهای «پنجه بر آفتاب 1: بررسی و تحلیل فعالیت‌های غرب علیه باورداشت مهدویت» و «پنجه بر آفتاب 2: سوء استفاده جريان تكفير از مهدويت») توسط انتشارات مركز تخصصی منتشر شده و چندین كتاب (از جمله «مهدویت در آثار ویلفرد مادلونگ» و «تصویر منجی گرایی اسلامی در نگاه پژوهشگران غربی») در دست چاپ است. مجلات پژوهشی همچون انتظار موعود، پژوهشنامه موعود و مطالعات مهدوی نیز از ایشان مقالات متعدد پژوهشی در موضوع مهدویت منتشر نموده اند.