24 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

بازدید برخی از علمای حوزه علمیه نجف، از مركز تخصصی مهدویت قم

 

واحد خبر مركز تخصصی مهدویت: حجج اسلام، الشیج زیاد الساعدی، الشیخ محمدرضا الساعدی، الشیخ طالب محمد الساعدی و الشیخ حسین اسدی، از فعالان موضوع مهدویت و امامت در حوزه علمیه نجف روز دوشنبه 16 بهمن ماه میهمان مركز تخصصی مهدویت قم بودند
در این دیدار رئیس مركز تخصصی مهدویت حجت الاسلام والمسلمین  كلباسی ، حجت الاسلام والمسلمین یوسفیان «رئیس پژوهشكده مهدویت و موعود گرایی انتظار پویا» ،حجت الاسلام والمسلمین نصوری«معاون تبلیغ و ارتباطات مركز تخصصی مهدویت، » حجت الاسلام والمسلمین یوسفیان از «معاونت كودك و نوجوان مركز»، حجت الاسلام والمسلمین استاد دهقانی «معاون پژوهش پژوهشكده» و حجت الااسلام مصلحی «معاونت آموزش مركز» حضور داشتند
درطی جلسه از سوی حاضران نسبت به اهمیت موضوع مهدویت و ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شد
در حاشیه این دیدارنیز میهمانان از بخش های مختلف مركز تخصصی مهدویت بازدید داشتند