8 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

دانش آموختگان دوره سوم– سطح سه

دانش  آموختگان – دوره سوم– ورودی 1384

دانش آموختگان دوره دوم مركز تخصصی مهدویت، در سال 1384 در راستای نشر معارف مهدویت جذب و پذیرش شده اند. رزومه مختصر این بزرگواران بر اساس سال پذیرش درج شده است.

نام و نام خانوادگی: علی ایزدی

حوزه فعالیت: مبلغ سفیران هدایت، مشاور حرم، استاد مركرز تخصصی مهدویت و  پژوهشگر

 


نام و نام خانوادگی: رضا ایمانی

حوزه فعالیت : استاد حوزه بجنورد، مدیر مؤسسه مهدویت بجنورد

 


نام و نام خانوادگی: غلام جابر

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: موسی جوان شیر

حوزه فعالیت: استاد جامعة المصطفی العالمیه ، محقق و مؤلف

 


نام و نام خانوادگی: سید علی حسینی

حوزه فعالیت: استاد حوزه جیرفت

 


نام و نام خانوادگی: حيدر (ذيشان) حیدر

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: مصطفی حیدری

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: حسین دهقان

حوزه فعالیت: تدوینگر برنامه­های مذهبی در صدا و سیمای یزد

 


نام و نام خانوادگی: علی محمد رایگان

حوزه فعالیت: مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آیت الله بروجردی بروجر

 


نام و نام خانوادگی: سلیمان رحمانی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

نام و نام خانوادگی: عطا رستگارفر

حوزه فعالیت: مدیر مدرسه صدوق قم

 


نام و نام خانوادگی : علی اصغر رضایی

حوزه فعالیت : دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی : سيداصطفي رضا رضوی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی : سيد منتظر عباس

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمد رنجبر كبوترخاني

حوزه فعالیت: معاون آموزش بنیاد فرهنگی مهدی موعود7 كرمان

 


نام و نام خانوادگی : محمد صرفی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمد رضا عسكری

حوزه فعالیت : مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود7 البرز

 


نام و نام خانوادگی: علی غلام نژاد

حوزه فعالیت: سئول نهاد رهبری در جهاد سازندگی ویلاشهر بجنورد

 


نام و نام خانوادگی: محمد علی شیخلری

حوزه فعالیت: تدریس

 


نام و نام خانوادگی: جواد قاسمی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: مرتضی قربانی سفیدان

حوزه فعالیت: معاون آموزش حوزه علمیه آذربایجان غربی

 


نام و نام خانوادگی: محمد جواد كمار

حوزه فعالیت: استاد مشاور

 


نام و نام خانوادگی : سید مجتبی معنوی

حوزه فعالیت : محقق و مؤلف ، معاونت پژوهشكده مهدویت و موعودگرایی

 


نام و نام خانوادگی: محمد ملكی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: سید داود موسوی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: جواد نصرالله پور

حوزه فعالیت: امام جمعه ازرویه كرمان

 


نام و نام خانوادگی: علی همتی

حوزه فعالیت: مبلغ