8 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

جلسه دفاعیه سطح4،بررسی حقیقت دجال در عهدین و منابع شیعه و اهل سنت