10 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

سیر مطالعاتی ضرورت طرح مباحث مهدویت

فهرست مطالب:

سر فصل:

1- ضرورت معرفت امام (ع) ـ ابعاد ضرورت (اعتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و … )

2- تهديدات و آسيب‌هاي بحث مهدويت

3- آثاري كه بر زندگي فردي و اجتماعي دارد

4- بحثهاي ديني زنجيروار است و به هم پيوسته، اگر كسي مهدي (ع) را انكار كند همة معارف را انكار نموده است.

5- آثار اخروي بسياري دارد

6- آمادگي لازم براي عمل به وظيفه هنگام ظهور

7- رهيدن و رهانيدن از خرافات

8- معارف مهدويت (اميدبخش و آرمان‌زا) براي حركت در مسير توحيد

9- بهينه سازي و به روز درآوردن تمام اعتقادات (و جدايي آنها از كهنگي) با توجه به مباحث ولايت فقيه در عصر غيبت كبري

10- پويايي و حيات شيعه مديون اعتقاد به معارف مهدويت است.

11- بيعت نمودن با حضرت در زمان غيبت كبري از ضروريات است و مقدمه بيعت، آشنايي با معارف مهدويت است.

12- توسعه در بينش ديني (ايدئولوژي اسلامي) از زاويه معارف مهدويت.

13- آينده نگري (با توجه به بحث رجعت و علائم ظهور) شناخت دوست و دشمن (يماني ـ دجال ـ سفياني)

14- حركت و زمينه سازي براي حكومت جهاني حضرت  مهدي (ع)

15- تفاوت‌ها و شباهت‌هاي حكومت جهاني مهدوي و جهاني سازي

16- مقابله با تلاش‌هاي بي وقفه دشمنان در تخريب مهدويت

17- مهمترين و اساسي‌ترين مباحث آينده جهان (پايان تاريخ،‌استقبال از منجي و …)

18- ارائه دكترين و استراتژي آينده

19- زمينه سازي ظهور به عنوان منتظران واقعي

منابع:

1- شناخت زندگي بخش ـ شفيعي سروستاني

2- اصول كافي ج 1 كتاب الحجة ـ كليني

3- خورشيد مغرب ـ محمدرضا حكيمي

4- فصلنامة انتظار ـ شمارة 6 ـ مقاله تنها راه، سهرابي، مقالة سردبير.

5- نگين آفرينش ـ جمعي از نويسندگان.

6- تو مي‌آيي ـ صفائي حائري

7- مرجع مهدويت ص 53

8- مصلح از نگاه اهل سنت ـ خسروشاهي

9- عصاره خلقت ـ جوادي آملي

10- ضرورت طرح مباحث مهدويت / روح الله / شاكري

11- نينوا و انتظار ـ جمعي از محققين

12- استراتژي انتظار ـ شفيعي سروستان

13- انتظار پويا ـ  آصفي – مترجم تقي متقي

14- دكترين مهدويت ـ سيد رضي موسوي گيلاني

15- آينده جهان ـ رحيم كارگر