24 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

سیر مطالعاتی آسيب شناسي مهدويت

فهرست مطالب:

مقدمه:

الف) معناي آسيب‌شناسي

ب) هدف از بحث

ج) زمينه‌هاي پيدايش آسيب

د)ضرورت آسيب‌شناسي

هـ) آسيب‌شناسي ديني

فصل اول:

1-      برداشتهاي انحرافي از معارف مهدويت (انتظار منفي، گسترش ظلم و فساد، قتل و خونريزي، قيام‌هاي پيش از ظهور)

2-      توقيت

3-      تعجيل

4-      ملاقات‌گرائي – ترويج افراطي بحث ملاقات – مدعيان ارتباط با حضرت

5-      فرقه‌هاي انحرافي

6-      غرب و مستشرقان

7-      تطبيق علائم

8-      مطرح كردن مباحث غير ضروري

9-      معجزه دانستن ظهور (منحصر كردن حركت حضرت به شكل اعجاز)

10-     برخورد شعاري و احساسي با موضوع مهدويت

11-     بزرگ‌نمايي جنگ و خونريزي

12-     افراط و تفريط در تبيين غيبت

13-     افراط و تفريط در ارائه چهرة مهر و قهر

فصل دوم:

پيامدها

فصل سوم:

خاستگاه هر يك از انحرافات (مشركات – اختصاصات)

فصل چهارم: راه مبارزه و درمان هر كدام.

منابع:

1-      فصلنامة انتظار مقالات آقاي خسرو باقري 1 و 2 مريم معين الاسلام 11،12 و محمد صابر جعفري 15.

2-      مهدي موعود ياوراني اينگونه دارد – علامه سيد مصطفي مهدي

3-      صبح اميد – جواد محدثي

4-      مير مهر – پورسيد آقايي

5-      سيماي آفتاب – حبيب الله طاهري

6-      نگين آفرينش – جمعي از محققين

7-      پانصد سؤال – عيسي ولايي

8-      آخرين اميد – داوود الهامي

9-      انديشة مهدويت و آسيب‌ها – محمد صابر جعفري