10 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

حقيقت غيبت از منظر روايات

فهرست مطالب:

محسن رحيمي جعفري

چكيده

ازآنجا كه دوران غيبت، يكي از مهمترين دوران زندگي امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، دو سؤال بسيار مهم در ذهن شيعيان آن حضرت ـ‌ كه به امامت ايشان اعتقاد دارند ـ‌ شكل مي‌گيرد:

سؤال اول : منظور از غيبت چيست؟

سؤال دوم: چه دليل يا دلايلي باعث غيبت اين امام با عظمت- كه ثبوت زمين و آسمان به اوست- شده است؟

از اين روي، براي آرامش قلوب شيعيان به پاسخ اين سؤالات مي‌پردازيم. البته اين مسئله، از دو بُعد قابل بررسي است. يكي، تنقيح روايات علل غيبت و ديگري، پرداختن به راه حل‌هاي مناسب. با توجه به اينكه پرداختن به هر دو موضوع از توان يك كتاب خارج است، تنها به بُعد اول مي‌پردازيم و مي‌كوشيم تا با بررسي روايات، جواب‌هاي مفيدي به دست آوريم كه راهگشاي سؤالات مطرح شده باشند.

اين كتاب در سه فصل تنظيم شده است.

فصل اول به تبيين ضرورت موضوع و به شرح واژگان براي فهم بهتر مطلب مي‌پردازد. در فصل دوم به دو دسته از روايات در باب چگونگي غيبت مي‌پردازيم. و فصل سوم ـ كه آخرين فصل است ـ داراي چهار گفتار مي‌باشد كه در هر گفتار، به صورت موضوع‌بندي شده، تعدادي از علل غيبت بررسي مي‌شوند؛ بدين صورت كه ابتدا روايت، مطرح، سپس بحث سندي و دلالي ارائه مي‌شود و در آخر، نقد و نظر و نتيجه نهايي بيان مي‌گردد. هم‌چنين سعي شده است كه شبهات و سؤالات مطرح در هر قسمت، آورده و پاسخ داده شود. لازم به ذكر است كه در مواردي، مطلب  به طور كامل پرداخته نشده است كه علت آن، جلوگيري از اطالة كلام مي‌باشد.

كليد واژگان: «فلسفه»، «حكمت»، «علت»، «غيبت»، «عزلت»، «توقيع»، «سنت» و «بيعت».

منابع و مآخذ اصلي: مصادر اوليه مهدويت، هم‌چون كتب اربعة، «كمال‌الدين و تمام النعمه»، «الغيبة» نعماني، «الغيبة» طوسي و….