24 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

بررسي سندي و دلالي روايات يماني و شعيب‌بن صالح در منابع شيعه و اهل سنت

فهرست مطالب:

رسالة علمي سطح 3

استاد راهنما:

آيت الله نجم الدين طبسي(زيد عزه)

استاد مشاور:
حجت‌الاسلام والمسلمين  دكتر محمد صابر جعفري(زيد عزه)

محقق:

محمد شهبازيان
چكيده

از جمله آسیب‌های مباحث مهدویت ،تحلیل‌های غیر علمی از نشانه‌های ظهور و تطبیق بر اشخاص می باشد.در میان این نشانه ها می توان به عنوان (یمانی ) و (شعیب بن صالح )، اشاره نمود كه به ویژه در دوره كنونی تطبیق‌های متعدد در مورد آن ها صورت پذیرفته ، و نوید هایی به مردم پیرامون نزدیك بودن زمان ظهور القا شده است .

در این رساله تلاش گردیده تا پس از جمع آوری روایات شیعه و سنی ،به تحلیل سندی و محتوایی آن هاپرداخته و نتیجه حاصله را ارئه دهیم.

در این رساله از روش توصیفی –تحلیلی بهره برده ایم و نتیجه بررسی‌های پایانی نیز بدین صورت بوده كه در بحث یمانی ،از میان پانزده روایت موجود در منابع شیعه و شش روایت در منابع اهل سنت،می توان به وجود فردی هدایت گر با عنوان یمانی كه از نشانه‌های حتمی ظهور نیز می باشد ،اشاره نمود .

در بحث شعیب بن صالح نیز پس از بررسی هفت روایت در منابع شیعی و شش روایت در منابع اهل سنت به این نتیجه رسیدیم كه نهایتا در مورد این فرد می توان گفت از نشانه‌های غیر حتمی ظهور می باشد و توصیفی دیگر در منابع نگردیده است .

كلیدواژه: یمانی،شعیب بن صالح،سفیانی،خراسانی ،ویژگی ها، شیعه ،اهل سنت.