پایان نامه بررسی و نقد نظریات تیموتی فرنیش و جوئل ریچاردسون در زمینه مهدویت با درجه عالی دفاع شد
  صفحه اول -> معاونت آموزش
چاپ صفحه
ارسال صفحه براى دوستان
پایان نامه بررسی و نقد نظریات تیموتی فرنیش و جوئل ریچاردسون در زمینه مهدویت با درجه عالی دفاع شد
تعداد نمایش : 11538

پایان نام بررسی و نقد نظریات تیموتی فرنیش و جوئل ریچاردسون در زمینه مهدویت به همت جناب آقای زهیر دهقانی آرانی از دانش پژوهان مركز تخصصی مهدویت جهت دیافت دانش نامه سطح سه حوزه نگاشته شده است.
موضوع مهدویت در روزگار حاضر بیش از گذشته، مورد توجه پژوهشگران و نویسندگان جهان غرب بوده است. دو تن از این محققان كه موضوع كاری اصلی آنها مهدویت و جایگاه آن در اسلام و تقابل منجی اسلامی با منجی مسیحی است، تیموتی فرنیش و جوئل ریچاردسون هستند. این دو فرد در كتابها، مقالات و برنامه¬های رسانه¬ای متعدد خود مقوله مهدویت در اسلام را مورد بررسی قرار داده و نظریاتی در زمینه جایگاه این عقیده نزد مسلمانان، تقابل این عقیده با خواستهای مذهبی و سیاسی غرب و تأثیر آن در جنبشهای اسلامی علیه غرب ارائه داده¬اند. با توجه به جایگاه رسانه¬ای قوی این دو شخص در روزگار كنونی و انتشار گسترده دیدگاه ایشان در غرب، این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش برآمده كه نقطه‌نظرات فرنیش و ریچاردسون در زمینه مهدویت، چه ماهیتی داشته و بر چه فرضهایی بنا شده-اند. در این راستا در گام اول ترجمه، دسته¬بندی، تحلیل و مقایسه نظرات در نوشتارها و گفتارهای ایشان مورد اهتمام بوده و در گام بعدی ادعاهای مطرح شده مورد راستی¬آزمایی و نقد قرار گرفته¬اند. تبیین و ریشه¬یابی نظرات، ارزیابی جایگاه آراء این دو شخص در میان دیگر مستشرقین و بیان تشابهات و تمایزات آنها، از دیگر موارد مطرح شده در این پژوهش است. روش تحقیقی این نوشتار، كتابخانه‌ای–نرم‌افزاری بوده است.
لازم به ذكر است كه این پایان نامه به استاد راهنمایی حجت الاسلام دكتر یوسفیان و مشاوره دكتر موسوی گیلانی می باشد.

منشورات مهدویت