24 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

مدیر مركز تخصصی مهدویت: تاثیر حمایت بودجه ای از مهدویت بر تامین امنیت ملی

حجت الاسلام كلباسی با بیان اینكه مهدویت با مسائل منطقه ای امنیتی گره خورده است، گفت: بدون حمایت و تقویت مهدویت راستین، باید منتظر باشیم آنها كه بودجه های دلاری دارند و هزینه می كنند، مغزها و افكار را جلب كنند كه این امنیت ملی ما را تهدید می كند.

حجت الاسلام «مجتبی كلباسی» در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان و در تشریح ضرورت های حمایت بودجه ای از مهدویت و فعالیت های مرتبط با آن، اظهار كرد: سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی طبیعتاً به این سمت است كه از مسائل دینی معرفتی بخصوص مسئله ای با حساسیت مهدویت حمایت كند.

رییس مركز تخصصی مهدویت تاكید كرد: این مسئله هم در قانون اساسی و هم در سایر اسناد بالادستی و نیز در چشم انداز نظام مورد توجه قرار گرفته است، لذا حمایت از آموزه های دینی معرفتی اعم از قرآن، احادیث و آنچه به فرهنگ دینی مربوط می شود وظیفه ای بر دوش آحاد مردم و نیز دولت و بودجه هایش است. البته بحث مقدورات جدا است چون ممكن است كاری واجب باشد، اما مقدور نباشد.

وی با اشاره به آسیب خیز بودن مباحث مهدوی، بیان كرد: باید توجه داشت مهدویت حتی با مسائل منطقه ای امنیتی گره خورده است، چنان كه بسیاری از جریان ها و گروهك های تروریستی كه در غرب و شرق ما پا گرفته و فعال اند و شاهد جنایات شان بوده ایم از همین انگیزه استفاده می كنند كه این در نمادها، سخنان شعارها و رفتارهای آنان مشهود است مثل پوشش سیاهی كه داعش انتخاب كرده است!

حجت الاسلام كلباسی با بیان اینكه اینها مدعیان دروغین و انحرافی هستند كه از مهدویت برای پیشبرد جنایات شان سوءاستفاده می كنند، ابراز كرد: در مقابل این جریان های باطل، اگر مهدویت راستین را تقویت نكنیم باید منتظر باشیم آنها كه بودجه های دلاری دارند و هزینه می كنند، مغزها و افكار را جلب كنند كه این امنیت ملی ما را تهدید می كند.

وی تاكید كرد: شاید در نگاه نخست این مسئله به چشم نیاید اما كاملا واقعیت دارد آنهم در نظام اسلامی ایران كه مبتنی بر رهبری و مرجعیت دینی و متكی به مسئله امامت و نیابت از امام عصر(عج) به عنوان محور فكری مطرح است. لذا ضرورت دارد در بودجه هدفمند و حساب شده از فرهنگ مهدویت حمایت كنیم تا این جبهه از نظر علمی تبلیغی تقویت شود و بتواند كاركردهای خودش را در حوزه های مهم و حساسی مثل تامین امنیت ملی داشته باشد.

مسئول سابق مراكز تخصصی حوزه در ادامه گفت: بویژه آنكه ما به رسانه های بین المللی دسترسی نداریم تا آموزه ای همچون مهدویت را تبلیغ و ترویج كنیم؛ لذا ضرورت دارد سرمایه گذاری كنیم كه در این سطح نوعاً از عهده آحاد جامعه خارج است. لذا به نظر می رسد باید از نظر بودجه ای بخش غیردولتی فعال در عرصه مهدویت حمایت شود.

وی در تشریح تاثیر ترویج و نهادینه سازی مهدویت اصیل در تامین امنیت ملی بیان كرد: امنیت ملی بسترهایی دارد كه ابتدای آن فكری است برای مثال یك جریان تروریستی اگر بستر فكری نداشته باشد، در نطفه خفه می شود اما اگر جریان تروریستی دارای بستر فكری شد می تواند افرادی را (به هر شكل) جذب كند.

حجت الاسلام كلباسی ادامه داد: برای مثال دشمن سال ها است كه به مناطق مرزی ما طمع دارد و می كوشد در فضای فكری فرهنگی آنجا رخنه كند؛ یكی از این رخنه ها دو گروه بزرگ داعش در غرب و طالبان در شرق كشور است كه تبلیغات شان نشان می دهد همه شعارها، نمادها و حرف هایشان در زمینه مهدویت است اعم از تبلیغات، فیلم ها و محتوای رسانه هایشان كه از اینها برای فریب افكار عمومی به ویژه در میان اهل سنت سوءاستفاده می كنند(در بین پیروان اهل بیت(ع) به دلیل ارتباط با ائمه(ع) و وجود مرجعیت این جریان ها كمتر نفوذ داشته اند).

وی در پایان خاطرنشان كرد: بنابر آنچه بیان شد اگر مهدویت اصیل را در سطح وسیع معرفی و تبلیغ و فعالیت های مرتبط با آن را راهبری نكنیم، اندیشه های انحرافی عرضه می شود كه می تواند به امنیت كشور لطمه بزند به عبارت بهتر، حمایت مادی و معنوی از این عرصه مسیر انحرافات را سد می كند.