24 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

كتاب «لغزش های اعتقاد در عصر غیبت» منتشر شد

کتاب «لغزش های اعتقاد در عصر غیبت

كتاب «لغزش های اعتقاد در عصر غیبت (گونه ها، زمینه ها و راهكارها)» اثر حسن ملایی در 317 صفحه به چاپ رسید.

به گزارش مركز تخصصی مهدویت و به نقل از روابط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، كتاب «لغزش های اعتقاد در عصر غیبت (گونه ها، زمینه ها و راهكارها)» اثر حسن ملایی است كه در پژوهشكده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در 317 صفحه منتشر شد.

زمان غیبت امام عصر(عج) بر طبق متون دینی به گونه ای خواهد بود كه اعتقادات و باورهای دینی و مهدوی یك مسلمان به شدت مورد هجمه قرار می گیرد و دینداری برای مسلمانان با چالش های خطرناكی مواجه خواهد شد. این پیش بینی معصومین(ع) امروزه با تأملی در وضعیت دینداری آحاد جامعه انسانی و با هجوم بی امان جبهه شیطان بر باورهای الهی كاملاً مشهود است.

قطعاً چنین لغزش هایی در امور اعتقادی با زمینه های فردی و عوامل اجتماعی شكل می گیرد و موجب ایجاد انحراف در باورها می شود كه باید مورد بررسی موشكافانه و عالمانه قرار گیرد؛ زیرا تا لغزش ها و بسترهای ایجاد آن شناسایی نشود، ارائه راهكار ممكن نخواهد بود؛ بنابراین رسالت مهم ما پس از شناسایی مذكور، یافتن راهكارهای مؤثر برای از بین بردن یا كاهش این لغزش ها است.

اهداف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل و زمینه های لغزش اعتقادی در زمانه غیبت و جاره اندیشی و ارائه راهكار و رفع چالش های اعتقادی در عصر غیبت بوده است.

این اثر در چهار فصل تألیف شده است؛ در فصل اول این اثر كه به كلیات و مفاهیم اختصاص یافته، در قالب دو گفتار، به مبحث «جایگاه اعتقادات در اسلام» و «غیبت امام عصر(عج) و انتظار ظهور» پرداخته شده است.

نویسنده در دومین فصل از این اثر، «گونه شناسی لغزش های اعتقادی» را در سه گفتار با عناوین مفهوم شناسی لغزش اعتقادی، لغزش های مشترك در همه اعصار، و لغزش های ویژه در عصر غیبت مورد بحث و بررسی قرار داده است.

از جمله لغزش های ذكر شده در این فصل می توان به انكار و شك درباره وجود حضرت مهدی(عج)، ادعای مهدویت (مهدی بودن)، ناامیدی از ظهور امام زمان(عج)، بی فایده دانستن امام غیب، انحراف در عقیده رجعت هنگام ظهور، تمام معجزه بودن ظهور اشاره كرد.

«زمینه شناسی بسترهای بروز و گسترش لغزش های اعتقادی» عنوان سومین فصل از این كتاب است كه نویسنده در دو گفتار به لغزش های درونی و بیرونی بروز لغزش های اعتقادی می پردازد؛ در این فصل، زمینه های بینشی، گرایشی و رفتاری بروز لغزش های اعتقادی تبیین شده است.

در چهارمین و آخرین فصل از كتاب مذكور، «راهكارشناسی مقابله با لغزش های اعتقادی» مورد بررسی قرار می گیرد كه در این راستا، راهكارهای فرهنگی معرفتی، راهكارهای اخلاقی – تربیتی، و راهكارهای سیاسی – اجتماعی تشریح شده است.

برشی ازكتاب

راهكارهای سیاسی – اجتماعی مقابله با لغزش های اعتقادی عصر غیبت

انسان موجودی اجتماعی است و برای برآوردن نیازمندی های خود به رفت و آمد در جامعه و معاشرت با افراد گوناگون و مواجهه با قوانین جاری در آن نیاز دارد. همین ورود به جامعه در صورتی كه از صلاح كافی برخوردار نباشد، می تواند بسترساز ایجاد لغزش هایی در باورهای دینی او شود.

از این رو باید راهكارهایی را یافت كه با جامعه مرتبط است و با سیاست و سیاسیون ارتباط دارد و به اجرای آن همت گماشت.

برخی از مهم ترین راهكارهای سیاسی – اجتماعی برای حفظ ایمان و مصون ماندن از لغزش های اعتقادی عبارتند از: صالح بودن خواص و نخبگان جامعه، عدالت گستری در حد توان، برخورد با افراد و فرقه های انحرافی، دشمن شناسی و بصیرت افزایی، تقیه منطقی و هشیارانه، بسیج عمومی و سازماندهی نیروها و تقویت امور مالی و اقتصادی جامعه.