2 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

اَللَّهُمَّ صَلِّ علي مَوْلانا وَ سَيِّدِنا صاحِبِ الزَّمانِ

كتاب« توقیت» برگرفته از سلسله دروس خارج مركز تخصصی مهدویت

کتاب توقیت

به گزارش روابط عمومی مركز تخصصی مهدویت، آقای احمد مسعودیان مسئول انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف قم از چاپ كتاب «توقیت» كه برگرفته از سلسله دروس خارج حضرت آیت الله طبسی است، خبر داد و گفت:

مسئله مهدویت از مسائل اساسی اندیشه اسلامی بوده و طبق روایات پیشوایان دین، معرفت امام معیار زندگی و منش آدمی می باشد و زندگی و مرگ سعدتمندانه و دوری از زندگی ضلالت و در مسیر گمراهی و مرگ جاهلانه پیوندی ناگسستنی با معرفت امام دارد. بایستگی تحقیق جامع و منسجم ، پیرامون اندیشه مهدویت و ضرورت پرداخت علمی و روز آمد به باورداشت آموزه مهدویت و پیامدهای آن به فراخور شرایط كنونی و نیز لزوم آسیب شناسی در حوزه معارف مهدویت، به منطور تبیین عرضه صحیح و دفاع معقول از اندیشه مهدویت و زدودن پیرایه های موهوم و موهون از ساحت قدسی این اندیشه از رسالت های اصلی حوزه علمیه و علمای بزرگوار است. به ویژه كه این اندیشه تابناك از ناحیه مدعیان دروغین و رهزنان اعتقادی از دیر باز مورد هجود قرار گرفته و به پیرایه های ناصواب گرفتار شده است كه گاه در قالب جریان انحرافی بروز كرده و گاه با تطبیق و توقیت های ناروا جامعه دینی را دچار چالش كرده است و در نتیجه به اختلافات و تفرقه و گاه پیدایش فرقه های باطل منجر شده است. در این رابطه، مركز تخصصی مهدویت- اقدام به برگزاری « درس خارج مهدویت» نمود تا با بهره گیری از تلاش های خالصانه جمعی از پژوهشگران عرصه مباحث مهدوی، افق های جدیدی را فراروی علاقه مندان بگشاید.

پژوهش حاضر یكی از مجموعه «مباحث درس خارج مهدویت» است كه توسط عالم بزرگوار حضرت آیت الله طبسی در مركز تخصصی مهدویت ارائه شده و به وسیله برخی از شاگردان فاضل ایشان مدون شده و به صورت كتاب در اختیار علاقمندان قرار گرفته است