8 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

زمزمه های انتظار (واگویه هایی با امام عصر (عج))

فهرست مطالب:

سخن گفتن و بازنوشتن از وجود نازنینی كه نمونه برجسته همه خوبی های زمان خویش است، دوختن جامه كوتاهی را ماند كه بر قامت شاهوار نمی گنجد….

برای دانلود ادامه متن كلیك كنید