8 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

دفتر اول؛فقه الحدیث روایات(باب فی الغیبه)کتاب شریف کافی به رشته تحریر درآمد

دفتر اول؛ فقه الحدیث روایات«باب فی الغیبه» کتاب شریف کافی ،به همت گروه پژوهشی قرآن و حدیث مرکز تخصصی مهدویت جهت شناخت و تبیین معارف مهدوی به رشته تحریر درآمد.
ازآنجایی که؛ روایات معصومان علیهم السلام مهمترین منبع شناخت و تبیین معارف مهدوی است و در پرتو فهم درست آن سخنان نورانی، می‌توان به شناخت صحیحی از امام مهدی(عج) و درجات بالایی از ایمان به موعود دست یافت. لذا گروه پژوهشی «قرآن و حدیث مرکز» تخصصی مهدویت برای تسهیل این مهم به بررسی فقه الحدیثی روایات مهدوی همت گماشته و در نوشتار تازه خود به بررسی فقه الحدیثی روایات باب فی الغیبه از کتاب شریف الکافی پرداخته است.