27 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

حاج قاسم قهرمان

اولین كتاب سرگرمی در رابطه با سردار سلیمانی با رویكرد مهدویت چاپ شد. حاج_قاسم_قهرمان با هدف معرفی سردار سلیمانی به عنوان الگوی مهدی یاوری برای كودكان مقطع ابتدایی توسط واحد كودك و نوجوان مركز تخصصی مهدویت قم تهیه و چاپ گردید