24 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

ثبت نام سطح۳ و ۴رشته تخصصی مهدویّت و سطح ۳ رشته تخصصی نماز

واحد خبر مركز تخصصی مهدویت / ثبت نام سطح ۴ رشته تخصصی مهدویت ویژه برادران حوزه علمیه همدان و ثبت نام سطح ۳ رشته تخصصی مهدویت ویژه برادران در حوزه های علمیه قم، اهواز، خرم آباد، شیراز و یزد و ثبت نام سطح ۳ رشته تخصصی نماز آغاز شد.

 

به گزارش واحد خبر مركز تخصصی مهدویت ،  ثبت نام سطح ۴ رشته تخصصی مهدویت ویژه برادران حوزه علمیه همدان و ثبت نام سطح ۳ رشته تخصصی مهدویت ویژه برادران در حوزه های علمیه قم، اهواز، خرم آباد، شیراز و یزد و ثبت نام سطح۳ رشته تخصصی نماز زیر نظر مركز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم ویژه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ آغاز شد.

 

علاقه مندان می توانند جهت كسب اطلاعات بیشتر به سایت مدیریت سنجش و پذیرش حوزه های علمیه به آدرس paziresh.ismc.ir  مراجعه نمایند.