10 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه منجی در دیدگاه اندیشمندان غربی

فهرست مطالب:

جلسه دفاعیه از پایان نامه منجی در دیدگاه اندیشمندان غربی در مركز تخصصی مهدویت برگزار گردید.
پایان نامه منجی در دیدگاه اندیشمندان غربی به نگارش جناب رضا مرادی خلیفه از دانش آموختگان مركز تخصصی مهدیت و برای سطح سه نگاشته شده است.
این پایان نامه به استاد راهنمایی دكتر سید رضی موسوی گیلانی و مشاوره دكتر صادق نیا تدوین شده  است.
در این پایان نامه نگارنده سعی كرده است تا ضمن تحلیل و تبیین اندیشه برخی از متفكران غربی در خصوص آینده تاریخ، دیدگاههای انحطاط و تكامل گرا را از منظر یكی از برجسته ترین دیدگاه های تكامل گرایی اسلامی ، یعنی آموزه شیعی مهدویت ، نقد و بررسی نماید .