8 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

انتظار پویا

فهرست مطالب:

نویسنده: آیت الله محمدمهدی آصفی

ترجمه تقی متقی

انتظار ، پیوند و ارتباط برجسته ای با حركت دارد ، حركت از برایند های انتظار و انتظار از جهت دهنده های آن است….

برای دریافت ادامه متن كلیك كنید