26 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

اطلاعیه

به حول و قوه الهی ثبت نام سطح 4 مهدویت با رویكرد كلامی درماه های آذر و دی ماه سال جاری( 1399)برای نیم سال دوم آغاز می شود.

آدرس : قم – خیابان شهدا – كوچه 22 – بن بست شهید علیان – مركز تخصصی مهدویت.

02537841410