23 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

آثاری كه انتظار فرج برای فرد و اجتماع دارد

معاونت تبلیغ و ارتباطات مركز تخصصی مهدویت، با اشاره به برخی آثار فردی و اجتماعی انتظار فرج، گفت: وحدت و همگرایی و حس حضور امام(عج) از مهمترین این آثار است؛ حسی كه سبب مراقبت از رفتار در انسان شده و او را در طاعت خدا و ولی‌اش فعال می‌كند.

حجت الاسلام والمسلمین «نصوری» درباره آثار فردی و اجتماعی انتظار فرج، اظهار كرد: كسی كه منتظر خوبی باشد و به راستی به همه شرایط پایبند باشد و بایسته ها را به نحو احسن انجام دهد، خروجی های مطلوبی به دست می آورد از مهمترین آنها اصلاح ظاهری و اصلاح اندیشه و فكر است، یعنی پیراستگی از خصایص ناپسند و آراستگی به فضایل اخلاقی.

وی ادامه داد: امام صادق(ع) فرمودند: هر كس می خواهد از اصحاب قائم(عج) باشد به پرهیزگاری و اخلاق نیكو خود را آراسته كند. دومین رهاورد انتظار، امید به آینده است، انتظار فرج در منتظران امید به آینده را ایجاد می كند همین امید نقشی خاص در زندگی انسان دارد.
وی تصریح كرد: كسی كه به آینده امید دارد، می داند دیر یا زود زمین به صالحان به ارث می رسد: «وَنُريدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ استُضعِفوا فِي الأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعَلَهُمُ الوارِثينَ» (قصص، 5) منتظر وقتی به این نتیجه برسد درصدد ظلم ستیزی و احیای عدالت برمی آید. انتظار به انسان امید نزدیك شدن به جامعه موعود را می دهد.
حجت الاسلام نصوری در ادامه بیان كرد: از دیگر رهاوردهای انتظار، پویایی در جهت رسیدن به هدف است، زندگی انسان زمانی قابل توجه است كه آثار حركت و پویایی در زوایای آن به چشم بخورد. علاوه بر این، انتظار فرج سبب وحدت و همگرایی می شود، تفرقه آدمی را به جایی نمی رساند. لذا با وحدت و همگرایی می توان شرایط را برای ظهور مساعد كرد.

وی در پایان خاطرنشان كرد: دیگر دستاورد مهم انتظار فرج احساس حضور امام(ع) است كه معرفت عمیق را رشد می دهد، و باعث مراقبت از رفتار در انسان می شود، به نحو احسن جدیت در اطاعت خدا و رضایت ولی خدا را در زندگی خویش دارد.