روز شمار ربیع
  صفحه اول -> ویژه نامه نهم ربیع
چاپ صفحه
ارسال صفحه براى دوستان
روز شمار ربیع
تعداد نمایش : 3906

هشتم ربيع الاول سال 260 هجري، امام عسكري(ع) به شهات رسيد و فرزندش، امام مهدي(ع )، ج انشين ايشان شد. اولين بيعت گران افتخارآميز امام زمان(عج) ، مرداني از شهر قم و مناطق غربي ايران بودند؛ وارثانِ سلمان فارسي، نزديك ترين ياور پيامبر(ص) و امام علي (ع) بودند؛ باشد كه زمينه سازان ظ هور حضرتش هم باشند.


روزشمار ربيع؛ از شهادت تا بيعت


ماههاي آغازين سال 260 هجري

منزل امام عسكري(ع)

دستگاه خلافت و جعفر

1. امام حسن عسكري (ع) شش سال در محاصره شديد، در سامرا به سر برده، ولي حكايت خوبي هاي ايشان، روز به روز در سطح جامعه، رو به گسترش است.

2. شيعيان در شديدترين فشارها هستند و تنها رابطه آنها با امام(ع) از طريق عثمان بن سعيد است كه با شيوه هاي خاصي صورت مي­گيرد.

3. اما م(ع) پانزده روز قبل از شهادت، خدمتكارش، ابوالاديان را باخبرمي كند و او را برا ي مأموريتي

مي فرستد.

1. دستگاه خلافت عباسي به شدت امام را زير نظر دارد. آنها به دليل نفوذ و شايستگي امام(ع) و ترس از ولادت آخرين وصي نقش هاي شومي مي كشند.

2. جعفر، برادر امام عسكري (ع) است كه همانند پسر نوح منحرف شده است.

 

اول ربيع الاول

منزل امام عسكري(ع)

معتمد، خليفه عباسي، امام(ع) را مسموم مي كند. امام(ع) بيمار و بستري مي شود.

 

سوم ربيع الاول

منزل امام عسكري(ع)

دستگاه خلافت و جعفر

1. خبر بيماري حضرت در شهر مي پيچد و موجب اندوه شيعيان مي شود.

2. شيعيان حتي در روز هاي آخر هم نمي توانند امام خود را ببينند و درباره جانشين او، اطلاعات كامل تري به دست آورند.

­­­­1. پزشكان ويژه دربار از نجات يافتن امام(ع) ا ظهار نوميدي مي كنند .

2. خليفه دستور مي دهد، پزشكان همچنان در منزل امام بمانند. ده نفر قاضي تحقيق هم با آنها همراه

مي شوند تا امام(ع) را زير نظر بگيرند.

 

هفتم ربيع الاول

منزل امام عسكري(ع)

دستگاه خلافت و جعفر

  1. وخيم شدن حال امام (ع).
  2. شدت اندوه شيعيان شهر.
  3. راه يافتن عثمان بن سعيد، بزرگ شيعيان شهر، به منزل امام(ع).

1. فزوني يافتن حضور مأموران و جاسوسان دربار در منزل و اطراف آن.

2. جعفر كه شهادت برادر را نزديك مي بيند، با تشويق دستگاه خلافت، خود را جانشين امام عسكري (ع) معرفي مي كند و همراه دوستانش به منزل امام مي آيد .

 

نيمه شب هشتم (سحرگاه)

منزل امام عسكري(ع)

1 . حال امام(ع) وخيم مي شود و در آخرين لحظات مي خواهد فرزند پنج ساله اش را ببيند.

2. فرزند دور از چشم جاسوسان بر بالين پدر آمده و ظرف آب را به پدر مي دهد. سپس براي وضو گرفتن به او كمك مي كند.

3. امام عسكري(ع) پس از خواندن نماز صبح، آخرين وصيت ها را به فرزند خود مي گويد و آن گاه در آغوش فرزندش جان به جان آفرين مي سپارد.

 

صبح روز هشتم ربيع الاول

منزل امام عسكري(ع)

دستگاه خلافت و جعفر

1. بانگ شيون در منزل امام(ع) ، نشانه شهادت اوست.

2. شيعيان با شنيدن خبر، بي توجه به خفقان و حضور گسترده مأموران خليفه، به منزل امام(ع) سرازير مي شوند.

3. شيعيان، منتظر مراسم اقامة نماز بر پيكر امام(ع) هستند؛ چرا كه مي دانند جز امام معصوم كسي بر امام(ع) نماز نخواهند گزارد.

1. مأموران دربار، پزشكان، قضات وجاسوس ها پس از شهادت امام سه مأموريت بر عهده دارند:

الف. انجام سوگواري نمايشي؛

ب‌. پراكندن شايعه مرگ طبيعي؛

ج‌. جستجو براي يافتن فرزند احتمالي امام.

2. جعفر سعي مي كند با كمك اطرافيان، خود را تنها وارث برادر و بزرگ شيعه و شايسته امامت معرفي كند! بنابراين، خود را آماده برگزاري مراسم نماز مي كند.

 

ظهر روز هشتم

منزل امام عسكري(ع)

دستگاه خلافت و جعفر

1. پيكر امام(ع)، پس از غسل و كفن، به حياط منزل آورده مي شود و براي اقامه نماز رو به قبله گذاشته

مي شود .

2. در منزل امام (ع) جز اهل خانه و ابوالاديا ن، كسي نمانده است.

3. كارواني از بزرگان قم براي ديدار با امام عسكري(ع) به سامرا آمده كه همراهشان نامه و كيسه هاي طلاست. 4. آنها نااميد در حال دورشدن از شهر هستند كه غلامي آنها را دوباره به منزل امام عسكري(ع) دعوت مي كند. غلام، آنها را به اتاق مي برد. ابوالاديان با شگفتي همراهشان مي رود. در آنجا با كودكي نوراني روبرو مي شوند. آنها احترام مي گذارند و كودك پس از احوال پرسي، از نامه ها و كيسه ها مي گويد.

قمي ها شادمان و شگفت زده، سر به سجده گذاشته و خداوند را شكر مي كنند و پس از شناخت امام خود، با ايشان پيمان مي بندند.

1. خليفه و درباريان ،براي تشييع پيكر امام مي آيند و همراه انبوه مردم شهر و سربازان بيرون منزل امام(ع) منتظر مي مانند.

2. دستگاه خلافت از اينكه امام عسكري (ع) فرزندي ندارد، شادمان است و خيال مي كند سلسله امامت شيعه به يايان رسيده و ....

3. جعفر كه ظاهري غمگين دارد ، با غرور به سمت جنازه مي رود. رو به قبله مي ايستد و دست ها را بالا مي­برد تا تكبير نماز را بگويد، ولي ناگهان كودكي گندم گون و زيبا او را كنار مي زند. جعفر وحشت زده عقب مي رود. كودك با چشمان اشكبار نماز مي خواند و ...

4. . جعفر در اجراي نقشه هايش ناكام مي ماند و خانه برادر را ترك مي كند.

 

عصر روز هشتم

منزل امام عسكري(ع)

1. در منزل، جاسوس هاي خليفه و شيعيان عزادار حضور دارند.

2. ابوالاديان در صدد شناخت آخرين امام است. آن هم به وسيله نشانه هايي كه از امام عسكري (ع) فرا گرفته است.

3. جعفر سعي دارد، به نام امام آنها را فريب دهد، ولي آنها كه اهل حديث و دانش هستند، او را امتحان مي كنند و جعفر رسوا مي شود.

 

و چنين شد كه :

هشتم ربيع الاول سال 260 هجري، امام عسكري(ع) به شهات رسيد و فرزندش، امام مهدي(ع)، جانشين ايشان شد. اولين بيعت گران افتخارآميز امام زمان(عج) ، مرداني از شهر قم و مناطق غربي ايران بودند؛ وارثانِ سلمان فارسي، نزديك ترين ياور پيامبر(ص) و امام علي (ع) بودند؛ باشد كه زمينه سازان ظهور حضرتش هم باشند.
 

 

منشورات مهدویت